About US / เกี่ยวกับเรา

Thailand Motor Retro ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยเรามุ่งเน้นที่จะ แบ่งปั่น แลกเปลี่ยนความเป็น

ยนตกรรม ในแนว ย้อนยุค คลาสสิค ให้กับผู้ที่สนใจ ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ที่มีวิถีชีวิตที่หลงใหลใน

ความคลาสสิค ย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นวัยเก๋า วัยรุ่น หรือผู้ที่เริ่มสนในในแนวทางนี้

Thailand Motor Retro Founder
Mr.Sathavorn Wangkaew