Classic Cars

Classic Cars คือ รถยนต์เก่า หรือรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในอดีต โดยระยะรุ่นปีของรถที่ถือว่าเป็นรถยนต์คลาสสิกนั้น นอกเหนือจากความเก่า และรูปลักษณ์ที่ดูคลาสสิกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับรสนิยมอีกด้วย

11091075_10204197025394484_1468645313_o