Classic Motorcycles

Classic Motorcycles คือ รถมอเตอร์ไซเก่า ที่ได้รับความนิยมในอดีต โดยระยะรุ่นปีของรถที่ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนั้น นอกเหนือจากความเก่า และรูปลักษณ์ที่ดูคลาสสิกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับรสนิยมอีกด้วย

11040448_10204196862230405_1439843556_o